Để những chiếc tất không bao giờ thất lạc

Home/Chưa phân loại/Để những chiếc tất không bao giờ thất lạc

Ai đó như tôi sợ nhất cảnh đi tìm từng chiếc tất trong mới đồ vừa quần lót vừa áo ba lỗ thật lộn xộn chưa? 

Đôi Vớ Cotton Thoáng Khí Thời Trang Cho Nam | Tất - Vớ Nam |  GiayLuoiNamz.Com

Nếu có thì tôi khuyên các ông bỏ ngay và luôn thói quen bỏ tất bữa bãi để rồi cắm cúi tìm từng chiếc một như Tấm nhặt đậu đi, mà hãy tập cách gấp hay cuộn từng đôi tất lại nhé, vì những buổi sáng không phải tìm tất nào:

1. Cuộn tất trong tất 


tat vo
vớ nam
tất nam

2. Buộc hai chiếc tất lại với nhau 

Nếu bạn quá lười để cuộn đôi tất lại, thì đơn giản cứ bắt chéo hai chiếc tất cột lại với nhau là xong.

tất vớ

Chúc bạn không bao giờ mất chiếc tất nào nữa.